Skip to main content
Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 3swood.be

1. Inleiding

Welkom bij 3swood.be. Deze website wordt beheerd door 3swood, een professionele timmermanservice. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Gelieve deze zorgvuldig te lezen.

2. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op deze site, inclusief tekst, grafische afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen en software, is eigendom van 3swood en wordt beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en merkenwetten.

3. Gebruik van de Site

  1. U mag de site alleen gebruiken voor wettige doeleinden en op een manier die de rechten van 3swood of derden niet schaadt.
  2. Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een claim voor schadevergoeding en/of een strafrechtelijke overtreding zijn.

4. Aansprakelijkheidsbeperking

3swood is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

5. Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden

3swood behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

6. Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank te Leuven.

7. Contact

Voor vragen over deze gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met 3swood via dries@3swood.be.